vcloudstack-logo

Giải pháp xây dựng đám mây riêng linh hoạt, an toàn, tối ưu

MUA NGAY

Tại sao nên sử dụng vCloudStack

Hạ tầng vật lý độc lập với mỗi khách hàng.

An toàn và bảo mật cao.

Hệ thống tự vận hành.

Đầu tư hiệu quả với high virtual resources.

 
Giải pháp xây dựng đám mây riêng linh hoạt, an toàn, tối ưu MUA NGAY
 

Lợi ích khác biệt

Self-Services Portal.

Mở rộng dễ dàng.

Khả năng kết hợp Private Cloud với VinaData Public Cloud.

Tính sẵn sàng cao.

Bảng giá dịch vụ

Các lựa chọn đa đạng phù hợp mọi nhu cầu

NON-HA 1 NODE_P1

 

37,900,000 đ

/tháng

CPU: 192 Core

RAM: 256 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 2 NODES_P1

 

62,900,000 đ

/tháng

CPU: 384 Core

RAM: 256 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 3 NODES_P1

 

87,900,000 đ

/tháng

CPU: 576 Core

RAM: 512 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 4 NODES_P1

 

112,900,000 đ

/tháng

CPU: 768 Core

RAM: 768 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 5 NODES_P1

 

147,900,000 đ

/tháng

CPU: 960 Core

RAM: 1024 GB

Storage: 4,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 6 NODES_P1

 

172,900,000 đ

/tháng

CPU: 1152 Core

RAM: 1280 GB

Storage: 4,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

NON-HA 1 NODE_P2

 

43,900,000 đ

/tháng

CPU: 192 Core

RAM: 512 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 2 NODES_P2

 

75,900,000 đ

/tháng

CPU: 384 Core

RAM: 512 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 3 NODES_P2

 

106,900,000 đ

/tháng

CPU: 576 Core

RAM: 1024 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 4 NODES_P2

 

137,900,000 đ

/tháng

CPU: 768 Core

RAM: 1536 GB

Storage: 2,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 5 NODES_P2

 

178,900,000 đ

/tháng

CPU: 960 Core

RAM: 2048 GB

Storage: 4,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

HA CLUSTER 6 NODES_P2

 

209,900,000 đ

/tháng

CPU: 1152 Core

RAM: 2560 GB

Storage: 4,000 GB

Hypervisor: KVM

Băng thông: 100 Mbps/server

Dữ liệu di chuyển: Không giới hạn

Địa chỉ IP: 1

Lưu ý:

  • (*) Giá áp dụng cho hợp đồng từ 12 tháng trở lên
  • (**) Giá chưa bao gồm 10% VAT
 
 

Liên hệ với chúng tôi

1900 1549