vCS / Bảng giá dịch vụ

Tính năng Business Essentials Call 02x Business Essentials Call 1800/1900 Business Essentials Call Mobile Business Call 02x Business Call 1800/1900 Business Call Mobile Business Premium Call 02x Business Premium Call 1800/1900 Business Premium Call Mobile
Số người dùng tối đa 10 10 10 50 50 50 200 200 200
Giá phải trả mỗi tháng (hợp đồng 12 tháng) (Hợp đồng 3, 6 tháng sẽ tăng 10%) 300.000đ 1.385.000đ 350.000đ 1.425.000đ 2.125.000đ 1.550.000đ 5.130.000đ 5.830.000đ 5.430.000đ
Phí vận hành tổng đài
(Tính theo số phút gọi vào và gọi ra)
200đ 200đ 200đ 200đ 200đ 200đ 200đ 200đ 200đ
Số phút vận hành tổng đài hàng tháng được tặng theo gói
(Sau 30 ngày kể từ lúc kích hoạt sẽ thiết lập lại (reset))
1.500 phút
(tương đương 300.000đ)
1.500 phút
(tương đương 300.000đ)
1.500 phút
(tương đương 300.000đ)
7.500 phút
(tương đương 1.500.000đ)
7.500 phút
(tương đương 1.500.000đ)
7.500 phút
(tương đương 1.500.000đ)
30.000 phút
(tương đương 6.000.000đ)
30.000 phút
(tương đương 6.000.000đ)
30.000 phút
(tương đương 6.000.000đ)
Cước cuộc gọi Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng
Thời gian lưu trữ ghi âm 30 ngày 30 ngày 30 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 90 ngày 90 ngày 90 ngày
Giới hạn lưu trữ danh bạ 20.000 liên hệ 20.000 liên hệ 20.000 liên hệ 100.000 liên hệ 100.000 liên hệ 100.000 liên hệ Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bảng điều khiển (dashboard) Cơ bản Cơ bản Cơ bản Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ
Giá lưu trữ ghi âm khi mua thêm/30 ngày 19.000đ 19.000đ 19.000đ 95.000đ 95.000đ 95.000đ 380.000đ 380.000đ 380.000đ
Gọi và nhận trên Smartphone
Hỗ trợ đầy đủ API để kết nối
Chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân
Chặn số không mong muốn gọi đến
Giới hạn hạn mức gọi ra cho từng nhân viên
Xem lịch sử cuộc gọi trên ứng dụng (gọi nhỡ, gọi vào, gọi ra)
Xem lịch sử cuộc gọi trên website (gọi nhỡ, gọi vào, gọi ra)
Nghe ghi âm cuộc gọi trên ứng dụng
Nghe ghi âm cuộc gọi trên website
Phân quyền hiển thị nhóm danh bạ cho từng thành viên (bảo mật danh bạ)
Giao diện quản trị trên website
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Thiết lập kịch bản, lời chào (IVR) Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí *
Thiết lập gọi và nhận trên điện thoại bàn (IP Phone) Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Thiết lập gọi và nhận trên máy tính (Softphone) Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Thiết lập đồng bộ danh bạ giữa vCS và CRM của doanh nghiệp bạn Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Bao gồm 1 đầu số cố định (02x) Có *** Có *** Không Có *** Có *** Không Có *** Có *** Không
Miễn phí thuê bao đầu số cố định có sẵn Không Không Không
Bao gồm 1 đầu số dịch vụ (1800/1900) Không Có *** Không Không Có *** Không Không Có *** Không
Miễn phí thuê bao đầu số dịch vụ có sẵn Không Không Không Không Không Không
Bao gồm 1 đầu số di động Không Không Có *** Không Không Có *** Không Không Có ***
Miễn phí thuê bao đầu số di động có sẵn Không Không Không Không Không Không

Lưu ý:

  • - (*) Chỉ miễn phí lần đầu tiên và lời chào miễn phí sẽ sử dụng giọng điện tử.
  • - (**) Miễn phí thiết lập lần đầu cho hợp đồng 12 tháng.
  • - (***) Chỉ áp dụng cho số thường, số đẹp sẽ phụ thu thêm theo giá nhà mạng.
  • - Đầu số có sẵn theo gói thuộc sở hữu của VinaData. Khi hết hạn hợp đồng, VinaData sẽ không hỗ trợ việc chuyển đổi chủ sở hữu hoặc pháp nhân đầu số.
MUA THÊM Đơn vị Giá Ghi chú
Đầu số cố định (02x) Đầu số 500,000 đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số cố định Đầu số/tháng 30,000 đ  
Đầu số di động Đầu số 500,000 đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số di động Đầu số/tháng 60,000 đ  
Đầu số dịch vụ (1800/1900) Đầu số 2,500,000 đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số dịch vụ (1800/1900) Đầu số/tháng 550,000 đ  
Phí cam kết phát sinh hàng tháng Tháng Liên hệ  
Kết nối đầu số có sẵn của khách hàng Lần 1,000,000 đ

Trường hợp Khách hàng mua mới dịch vụ mà KHÔNG sử dụng đầu số có sẵn trong gói thì khi đấu nối sẽ KHÔNG tính chi phí này (Chỉ áp dụng cho 1800/1900).

Yêu cầu tìm số ngoài kho của VinaData Lần 1,000,000 đ  
Yêu cầu đổi số khác khi đã tạo xong tổng đài Lần 1,000,000 đ  
Đổi chủ sở hữu đầu số Đầu số/lần 1,000,000 đ  
Đổi pháp nhân đầu số Đầu số/lần 1,000,000 đ  
Thiết lập kịch bản theo yêu cầu Lần 1,000,000 đ Chỉ tính khi thực hiện đổi phương thức định tuyến cuộc gọi. Ví dụ: Đổi từ phương thức đổ chuông xoay vòng sang hình thức đổ chuông đồng thời.
Thay đổi lời chào (sử dụng giọng người thu âm) Lần 500,000 đ  
Thiết lập gọi và nhận trên IP Phone Lần 500,000 đ  
Thiết lập gọi và nhận trên PC Softphone Lần 500,000 đ  
Phí số đẹp trong kho VinaData Lần Liên hệ  
Phí số đẹp ngoài kho số VinaData Lần 1,500,000 đ  
Nhập thông tin liên hệ vào hệ thống (import data) Lần 1,000,000 đ  
Gói cước nhà mạng - 100,000đ Gói 100,000 đ  
Gói cước nhà mạng - 200,000đ Gói 200,000 đ  
Gói cước nhà mạng - 500,000đ Gói 500,000 đ  
Gói cước nhà mạng - 1,000,000đ Gói 1,000,000 đ  
Gói cước vận hành cuộc gọi - 100,000đ Gói 100,000 đ  
Gói cước vận hành cuộc gọi - 200,000đ Gói 200,000 đ  
Gói cước vận hành cuộc gọi - 500,000đ Gói 500,000 đ  
Gói cước vận hành cuộc gọi - 1,000,000đ Gói 1,000,000 đ  
Dịch vụ tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp Lần 5,000,000 đ Chỉ hỗ trợ tổ chức/doanh nghiệp có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội

Đơn vị:

- Lần: Chi phí thu bằng giá của dịch vụ mua thêm.

- Tháng: Chi phí thu sẽ nhân với số tháng sử dụng dịch vụ