Đăng nhập

Tạo CDN trong 4 bước

Chọn phần CDN (Content Delivery Network) tại mục CDN & Live Streaming

Step 1: Chọn Create CDN để tạo mới 1 CDN

Selection_127.jpg

Step 2: Trang tạo CDN xuất hiện. Điền thông tin vào các mục bên dưới :

  • Original domain name: Là nơi lưu trữ nội dung của bạn, từ đó các nodes của CDN sẽ lấy về để phục vụ. Đây là thông tin do bạn cung cấp cho VINADATA. Ví dụ: testing_org.vcdn.vn (đây là domain chứa source content : jpg, css,js html của website của bạn……)

Selection_129.jpg

  • Alternate Domain Names (CNAMEs): Tên domain mà user của bạn sẽ truy cập tới để xem nội dung. Ví dụ: testing.vcdn.vn
  • Protocols: có sử dụng ssl hay không. Nếu có thì sử dụng default SSL của CDN hoặc tự upload SSL lên

Selection_131.jpgStep 3: Giữ nguyên mục CDN stateEnable nếu muốn tạo.

Step 4: Chọn Create New để hoàn thành tao tác tạo mới CDN.

Selection_130.jpg

Domain CDN đã được tạo ra: kirlgf38s9.vcdn.com.vn. Đây là thông tin mà Vinadata tự tạo ra, và cung cấp cho bạn.  Để sử dụng tiến hành thêm vào DNS của bạn một record CNAME alias từ domain testing.vcdn.vn tới domain kirlgf38s9.vcdn.com.vn để sử dụng.

Comments

comments