Database as a Service (vDB) - Dịch vụ hỗ trợ thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ vDB giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của VNG Cloud. Với vDB, khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng và chạy ứng dụng của mình

 

 

 

Tại sao sử dụng vDB ?

Quản trị dễ dàng, đơn giản

Khả năng mở rộng linh hoạt

Sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng

Hiệu năng cao

Bảo mật tốt hơn với VPC

Engine cho CSDL phổ biến: MySQL, MariaDB, PostgreSQL

 
 

Bảng giá dịch vụ

db.v3.tiny

420,000đ

1 Core CPU

2GB RAM

5GB Free Backup

db.v3.medium

840,000đ

2 Core CPU

4GB RAM

50GB Free Backup

db.v3.xmedium

1,360,000đ

2 Core CPU

8GB RAM

60GB Free Backup

db.v3.large

2,720,000đ

4 Core CPU

16GB RAM

100GB Free Backup

db.v3.xlarge

5,440,000đ

8 Core CPU

32GB RAM

120GB Free Backup

db.v3.2xlarge

9,600,000đ

8 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

db.v3.3xlarge

10,880,000đ

16 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

 

Lưu ý:

  • - Giá chưa bao gồm 10% VAT
  • - Giá áp dụng cho gói 30 ngày