Giải pháp lưu trữ và chia sẻ file trên nền tảng điện toán đám mây với độ tin cậy cao, tốc độ cao và dễ dàng truy cập trên nhiều nền tảng thiết bị

 

MUA NGAY

 

Lợi ích

Truy cập không giới hạn

 • Truy cập mọi lúc mọi nơi với internet
 • Truy cập thông qua nhiều nền tảng thiết bị như ứng dụng PC, ứng dụng thiết bị di động và giao diện web
 • Truy cập ngoại tuyến trên ứng dụng PC và thiết bị di động

Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu thông minh

 • Tự động đồng bộ hóa dữ liệu với các thiết bị đầu cuối
 • Quản lý đồng bộ hóa dữ liệu theo yêu cầu (chọn tệp / thư mục cần đồng bộ hóa)
 • Chia sẻ dữ liệu cho người dùng dịch vụ và người dùng không sử dụng (chia sẻ private hoặc public)
 • Chia sẻ dữ liệu với giới hạn thời gian hoặc yêu cầu mật khẩu

Khôi phục dữ liệu và lưu trữ lịch sử phiên bản

 • Lưu trữ lịch sử 30 phiên bản tệp
 • Dễ dàng khôi phục dữ liệu cũ và quản lý thay đổi dữ liệu

Chia sẻ dung lượng lưu trữ

 • Dễ dàng chia sẻ dung lượng lưu trữ với người dùng khác
 • Dễ dàng chuyển đổi hoặc quản lý dữ liệu được chia sẻ

Quản lý và phân quyền

 • Thống kê tập tin được xem và tải về
 • Thống kê băng thông của tập tin tải lên & tải xuống
 • Quản lý và giới hạn các phiên kết nối với tệp được chia sẻ (kết nối đồng thời)
 
 

Điểm khác biệt

Công cụ hỗ trợ tương tác đội nhóm

 • Nhắn tin và trò truyện trực tuyến
 • Họp trực tuyến với cuộc gọi thoại audio và video call
 • Quản lý dự án
 • Theo dõi công việc theo thời gian

Hình ảnh, media và khả năng sử dụng

 • Tích hợp trình phát dữ liệu video
 • Tích hợp trình phát dữ liệu audio
 • Tích hợp với phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video

An toàn thông tin

 • Kênh bảo mật TLS.SSL
 • Mã hóa AES 256-bit cho tất cả các tập tin
 • Lưu trữ 3 bản sao trên 3 máy chủ khác nhau
 • Xác thực 2 yếu tố

Quản lý tập tin

 • Xem trước tập tin
 • Tổ chức/cấu trúc thư mục linh hoạt (danh mục, gắn thẻ, di chuyển)
 • Tích hợp với WPS, Office 365

Truy cập và đồng bộ hóa

 • Tự động tải lên cuộn camera của người dùng
 • Tạo thư mục và lên lịch tác vụ đồng bộ hóa
 • Truy cập ngoại tuyến có chọn lọc
 • Đồng bộ tự động trên nhiều thiết bị
 

Bảng giá dịch vụ

db.v3.tiny

420,000đ

1 Core CPU

2GB RAM

5GB Free Backup

db.v3.medium

840,000đ

2 Core CPU

4GB RAM

50GB Free Backup

db.v3.xmedium

1,360,000đ

2 Core CPU

8GB RAM

60GB Free Backup

db.v3.large

2,720,000đ

4 Core CPU

16GB RAM

100GB Free Backup

db.v3.xlarge

5,440,000đ

8 Core CPU

32GB RAM

120GB Free Backup

db.v3.2xlarge

9,600,000đ

8 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

db.v3.3xlarge

10,880,000đ

16 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

 

Lưu ý:

 • - Giá chưa bao gồm 10% VAT
 • - Giá áp dụng cho gói 30 ngày