Đăng nhập

Qui Định Bảo Mật Thông Tin

Qui Định Bảo Mật Thông Tin áp dụng hiệu lực cho VINADATA, tất cả các chi nhánh và công ty con.

VINADATA luôn đánh giá cao quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng và chính sách này được xây dựng nhằm thể hiện sự cam kết bảo mật thông tin với khách hàng khi đã quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.
Thông tin khách hàng gồm có tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, VINADATA hỗ trợ đầy đủ và dựa theo luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các tài liệu điện tử của pháp luật hiện hành hân hạnh được cung cấp các thông tin thực tiễn và các vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân dựa trên 10 nguyên tắc về chính sác bảo mật.

NGUYÊN TẮC 1 – TRÁCH NHIỆM

VINADATA sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này , VINADATA có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

NGUYÊN TẮC 2 – XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH

VINADATA thu thập thông tin cá nhân cho một hoặc nhiều các mục đích sau để cung cấp các dịch vụ hoặcgiới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ. VINADATA thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như, kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của VINADATA, Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của VINADATA, Nâng cao chất lượng Dịch vụ của VINADATA và/hoặc các Dịch vụ của các Công ty con, Công ty liên kết của VINADATA (“Đơn vị trực thuộc”); để đánh giá tình hình tài chính của khách hàng và hội đủ điều kiện cho tín dụng để xác định nhu cầu hoặc mối quan tâm của khách hang.

Việc thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của việc tuân thủ theo các quy định của luật pháp và các thông lệ về đạo đức kinh doanh, và chỉ nhằm mục đích để phục vụ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập thông tin chỉ trong phạm vi liên quan đến những mục đích này.

VINADATA sẽ xác định những mục đích này cho từng cá nhân.

Thông tin được thu thập tại thời điểm KH đăng ký sử dụng dịch vụ , Một số sản phẩm VINADATA có thể là thương hiệu và được cung cấp cùng với hoặc thông qua một công ty đối tác, Khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của VINADATA có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu rõ và chấp nhận rằng những thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ và kết nối trong hệ thống của VINADATA và với các sản phẩm đồng thương hiệu và công ty đối tác

Để cung cấp dịch vụ cho khách hàng VINADATA có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty VINADATA liên kết khác hoặc đại lý của họ, đại lý hoặc đại lý được ủy quyền để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể là dịch vụ bạn đang quan tâm và cũng có thể cung cấp dịch vụ phụ trợ(chẳng hạn như các dịch vụ mạng, thanh toán ,thông tin về khuyến mãi và các dịch vụ mới) Khách hàng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ thường xuyên nhận được những thông tin về sản phẩm, dịch vụ, giá đặt biệt ưu đãi hoặc có thể là một bản tin của VNDT).

NGUYÊN TẮC 3 – SỰ ĐỒNG Ý

Có sự đồng ý của bạn!

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân theo nhiều cách: do khách hàng chủ động tự  nguyện cung cấp hoặc được VINADATA thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.

Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được , chẳng hạn như khi bạn truy cập trang web sử dung dịch vụ của chúng tôi, giao tiếp qua điện thoại, hộp thư điện tử….Ý nghĩa của việc này với mục đích là để khách hàng hiểu rõ rằng khi sử dụng dịch vụ của VINADATA, khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của VINADATA.

Trong 1 số trường hợp chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý của KH vì lý do pháp lý :  Ví dụ Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật, Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác. Thông tin cá nhân  được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng, sức khỏe hoặc an ninh của một cá nhân khác.

Các thông tin liên quan đến việc điều tra các vi phạm một thỏa thuận trái pháp luật, thông tin cá nhân được tiết lộ cho các mục đích thu nợ hoặc để thực hiện theo trát của tòa, được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị  hành pháp.

NGUYÊN TẮC 4 – GIỚI HẠN THU THẬP THÔNG TIN

VINADATA cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách bảo mật này và quy định của pháp luật.

Các trang web sử dụng một tính năng của trình duyệt web Internet gọi là cookie, mà là một tập tin được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính,  Một cookie gán một mã số nhận dạng độc đáo cho máy tính của bạn để thu thập thông tin ẩn danh

Trên trang web này, cookie được sử dụng nhằm mục đích giúp chúng tôi thống kê kiểm soát truy cập, tiến hành nghiên cứu về tính hiệu quả của Dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng của chúng tôi

CooKies không thu thập thông tin dữ liệu của khách hàng dưới bất kỳ hinh thức nào,Dữ liệu của Khách hàng phải do khách hàng chủ động cung cấp cho VINADATA.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi .chúng tôi có thể sử dụng một số cơ chế đánh dấu qua trình duyệt (cookies) để hỗ trợ việc sử dụng các tiện ích của website. Khách hàng có thể cấu hình trình duyệt để tùy chỉnh việc bật tắt các cơ chế này.

NGUYÊN TẮC 5 – PHẠM VI SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ DUY TRÌ THÔNG TIN

VINADATA sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai , nhưng VINADATA có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà VINADATA có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng.

VINADATA chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

NGUYÊN TẮC 6 – TÍNH CHÍNH XÁC

VINADATA sẽ thực hiện các bước để nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ vẫn luôn chính xác đầy đủ và Chúng tôi sẽ giới hạn việc thu thập thông tin chỉ trong phạm vi liên quan đến những mục đích này.Chúng tôi cam kết rằng các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi đã chỉ định những cá nhân cụ thể để giám sát việc tuân thủ đối với các nguyên tắc bảo mật.

NGUYÊN TẮC 7 – BIỆN PHÁP BẢO VỆ

VINADATA sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. không bị truy cập trái phép, sửa đổi , tiết lộ, sao chép trái phép, sử dụng hoặc phá hoại thông tin Bằng biện pháp bảo vệ vật lý (ví dụ, khóa tủ hồ sơ và giới hạn truy cập đến các văn phòng);  và công nghệ (ví dụ, mật khẩu).

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên hoặc người đại diện của VINADATA truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

NGUYÊN TẮC 8 – CÁC LIÊN KẾT

VINADATA sẽ liên tục cập nhật thông tin về chính sách bảo mật và cách thức quản lý thông tin cá nhân để bạn có thể tham khảo.

NGUYÊN TẮC 9 – TRUY CẬP CÁ NHÂN

Khi có yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn và một báo cáo mô tả quá trình lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với yêu cầu hoặc trong phạm vi cho phép của pháp luật. Bạn cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ các thông tin của mình và yêu cầu được sửa đổi, nếu cần thiết. VINADATA sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ ai, ngoại trừ : Các yêu cầu của cơ quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân được thực hiện bằng văn bản.

Trong những trường hợp nhất định, VINADATA có thể không cung cấp quyền cho bạn truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Trường hợp ngoại lệ đối với việc từ chối cung cấp một yêu cầu truy cập có thể gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc yêu cầu phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo đúng các mục đích mà các thông tin này được thu thập, hoặc những mục đích mà bạn đã đồng ý, hoặc theo yêu cầu hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép.

NGUYÊN TẮC 10 – TUÂN THỦ QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về Dịch vụ của VINADATA cũng như chính sách bảo mật này. Mọi thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ support@vinadata.vn, VINADATA cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

 

.