Vending Machine

Máy bán hàng tự động, kết nối internet, quản lý tập trung và an toàn trên nền tảng điện toán đám mây. Khách hàng thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc ZaloPay.

CHI TIẾT

IaaS - Vending Machine