Đăng nhập

Làm thế nào để Attach/ Detach volume?

Attach volume
Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Attach

Step 2: click chọn Server cần Attach Volume vào.

Lưu ý: một Volume chỉ attach vào một server.

Detach volume

Step 1: Trên tab “Volumes” , click chọn Volume → button “Detach

Step 2: Confirm Detach Volume ra khỏi Server

Lưu ý: bạn cần chắc chắn Cloud Server của bạn không read/write vào volume khi thực hiện thao tác Detach. Nếu không Cloud server của bạn có thể bị corrupt dữ liệu.

Comments

comments