Nhanh Chóng, An Toàn, Tin Cậy

Dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo (CPU, RAM, Bộ nhớ) toàn diện, giúp khách hàng tạo, cài đặt hệ điều hành và phần mềm hoặc thậm chí điều chỉnh cấu hình theo yêu cầu chỉ đơn giản bằng một cú nhấp chuột.

 

Virtual Private Cloud (vVPC)

Giải pháp toàn diện tối ưu cho Đám mây riêng ảo.

 

Load Balancing Service (vLB)

Dịch vụ cân bằng tải cho ứng dụng.

 

Auto Scaling Service (vAS)

Dịch vụ tự động mở rộng hoặc giảm số lượng máy chủ theo nhu cầu sử dụng

Advanced technology & modern infrastructure

We have a passion in building favorite server infrastructure of application developers and IT experts.

Ultimate Security

Backup design and tight supervision, 99.99 Uptime guarantee. Equipped with security functions: Firewall, VPN, SSH, Security Groups.

Modern Infrastructure

International quality data center (Tier 3), high-speed connection at 10Gbps.

Advanced technology

IT experts in VinaData equip themselves with multiple years of experience, always update the latest technology and ensure the best service quality.

Dedicated support

24/7 consulting and 1:1 supporting, via different channels including phone and email, free of charges.

 

Tính năng đặc sắc

Virtual Private Cloud (vVPC)

Dịch vụ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp khách hàng kiến tạo hệ thống máy chủ theo cách hợp lý. Hệ thống máy chủ được kiến tạo từ vVPC có thể khởi chạy các tài nguyên trên đám mây VinaData trong một mạng ảo do khách hàng xác định. Xem thêm

Cloud Firewall (vCF)

Dịch vụ cung cấp tường lửa hoàn chỉnh (NGFW) thông qua việc kiến tạo mạng con, cấu hình cho phép kết nối mạng, cho phép bảo mật nâng cao tiến tiến L4 – L7 như bảo mật ứng dụng, IPS và UTM. Xem thêm

Load Balancing (vLB)

Dịch vụ cung cấp khả năng mở rộng, chịu lỗi và bảo mật cho ứng dụng, giúp khách hàng giảm thiểu thời gian và tiền bạc trong việc đầu tư nghiên cứu giải pháp cân bằng tải. Xem thêm

Auto Scaling (vAS)

Dịch vụ cung cấp khả năng tự động mở rộng hoặc giảm số lượng máy chủ theo nhu cầu sử dụng nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao cho ứng dụng. Xem thêm

Promptly, Safely, Reliable

Powerful infrastructure of cloud computing server. 3-day trial.
Contact us to experience customized configuration and term.

Service packages

Diverse choices fit all demands

VM configure (Tiny)

 

120,000đ

1 Core CPU

1GB RAM

20GB SSD

(at least 3 months
Can only be used with ubuntu operating system)

VM configure 1

 

666,050đ

2 Core CPU

4GB RAM

100GB SSD

 

VM configure 2

 

1,324,400đ

4 Core CPU

8GB RAM

200GB SSD

 

VM configure 3

 

2,125,530đ

8 Core CPU

16GB RAM

200GB SSD

 

VM configure 4

 

4,478,650đ

16 Core CPU

32GB RAM

500GB SSD

 

Manual configure

 

Unit price 30 days

93,500đ/ (1-16) Core CPU

71,500đ/ (1-32) GB RAM

2,970đ/ GB SSD-IOPS100

 

Notice:

  • - Prices apply for 12-month contracts or more
  • - VAT 10% not included
  • - Prices include vVPC service
  • - Please contact sales for pricing information for higher configuration requirements
 
 

Experiencing the differences with VinaData

With VinaData, you can always use our free service support from our customer service and consulting team.

 

We provide the services with 99.9% of Service Level Agreement (SLA) on all of our servers and internet system. If we are unable to provide what we have pledge to our customers, VinaData will compensate by the respective unqualified time slot.

LEARN MORE