4.0 Camera

Camera centralized management on cloud
Better security, better optimization using AI

FREE TRIAL

 

vCloudcam: virtual supervision on cloud

vCloudcam is a service which stores, manages and supervises camera devices using cloud computing platform. This helps organizations, enterprises and individuals to track all camera devices from different countries, territories or regions. The tracking can be excuted 24/7 from any locations, on any internet devices such as Windows, Android, iOS...

FREE TRIAL

vCloudcam
 
 

Why using vCloudcam

Connect and centralizedly manage multi-cameras from different locations

Supervise cameras from different locations on the same interface, anytime anywhere, multi-devices and user decentralization.

Keep users’ data safe and secure

All supervising data are stored on the international standard data center system of VinaData, which meets security requirements.

Save cost on establishment, storage and maintenance.

No investments on CD burners or hard drive required to watch, rewatch and use other functions.

Compatible with all cameras available in the market.

Useable with ONVIF standard cameras.

Easy to configure, use and expend the services.

Quick and convenient PLUG & PLAY function. Cloud computing helps expand the service package easily.

Intergrate many supporting AI functions.

Integrate multi-functions such as movement detection, face recognition and more. Help camera to operate smartly.

 
 

Bảng giá

 
Xem trực tuyến
MIỄN PHÍ
Miễn phí 01 kết nối

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 giờ trước đó

Lưu trữ 01 ngày
13.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
01

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 ngày trước đó

Lưu trữ 03 ngày
22.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
03

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 03 ngày trước đó

Lưu trữ 07 ngày
32.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
07

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 07 ngày trước đó

Lưu trữ 14 ngày
46.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
14

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 14 ngày trước đó

Lưu trữ 30 ngày
95.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
30

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 30 ngày trước đó

Xem trực tuyến
MIỄN PHÍ
Miễn phí 01 kết nối

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 giờ trước đó

Lưu trữ 01 ngày
15.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
01

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 ngày trước đó

Lưu trữ 03 ngày
30.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
03

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 03 ngày trước đó

Lưu trữ 07 ngày
45.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
07

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 07 ngày trước đó

Lưu trữ 14 ngày
65.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
14

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 14 ngày trước đó

Lưu trữ 30 ngày
150.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
30

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 30 ngày trước đó

Xem trực tuyến
MIỄN PHÍ
Miễn phí 01 kết nối

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 giờ trước đó

Lưu trữ 01 ngày
23.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
01

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 01 ngày trước đó

Lưu trữ 03 ngày
45.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
03

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 03 ngày trước đó

Lưu trữ 07 ngày
75.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
07

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 07 ngày trước đó

Lưu trữ 14 ngày
150.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
14

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 14 ngày trước đó

Lưu trữ 30 ngày
300.000 VND/tháng
Miễn phí 02 kết nối
30

Xem lại dữ liệu
Camera ghi lại trong
vòng 30 ngày trước đó

10.000 VND/tháng

(*) Kết nối: Là yêu cầu xem trực tiếp từ 01 thiết bị của 01 tài khoản đến 01 camera
Ví dụ: 10 thiết bị cùng xem 01 camera được tính 10 kết nối
01 thiết bị xem cùng lúc 16 camera được tính 16 kết nối

 
 

vCloudcam FAQ

Là dịch vụ lưu trữ dữ liệu và xử lý hình ảnh từ camera an ninh dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

- vCloudcam hỗ trợ người dùng xem trực tiếp, lưu trữ 01 ngày, 03 ngày, 07 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 60, 90, 180, 360 đối với các camera có độ phân giải 480p, HD 720p, FullHD 1080p, 2K, 4K.

- vCloudcam cung cấp dịch vụ xem trực tiếp cho khách hàng dùng thử, kèm theo đó là lưu trữ 01 tiếng miễn phí.

vCloudcam hỗ trợ ứng dụng Web, Desktop (Windows), Mobile (Android, iOS).

- Bước 1: Mua Box.

- Bước 2: Lắp đặt theo mô hình (Gắn Camera/Box vào router/switch, Box và Camera chung đường mạng).

- Bước 3: Sử dụng ứng dụng của vCloudcam để Thiết lập.

  1. Truy cập vcloudcam.vn để đăng ký tài khoản, sau đó nhập Serial Number trên Box để thêm thiết bị vào tài khoản.
  2. Hoặc tải ứng dụng vCloudcam trên Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vd.vcloudcam) , Apple Store (https://itunes.apple.com/vn/app/vcloudcam/id1439880879?mt=8) để thêm thiết bị.
  3. Box sau khi được thêm thì camera sẽ được scan và tự thêm vào tài khoản (Nếu camera đạt chuẩn ONVIF), hoặc người dùng thêm camera thủ công bằng cách nhập stream chính và stream phụ.

- Bước 4: Trải nghiệm dịch vụ. Sau khi lắp đặt và thiết lập, bạn đã được xem trực tiếp và lưu trữ 01 tiếng miễn phí.

- Bước 5: Mua dịch vụ và sử dụng.

XEM THÊM

 
 
Download
Free trial
TRY NOW
 
 

Technology Partners and Dealers

vCloudcam - SiverSea
Bien Bac JSC

2nd Floor, An Phu, 24 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Ha Noi City
Tel: 024 3791 3858
Email: bienbachn@silversea.vn
Website: www.bienbacsecurity.com.vn

vCloudcam - SDC.UDN
Software Development Centre - The University Of Da Nang

41 Le Duan Street, Hai Chau District, Da Nang City
Tel: 236 2240 741
Email: sdcudn@sdc.ud.edu.vn
Website: www.sdc.udn.vn

vCloudcam - Domino
DOMINO JSC

1066 Truong Sa street, Ward 12, District 3, Ho Chi Minh City
Tel: 028 7300 2008
Email: info@domino.vn
Website: www.domino.vn

vCloudcam - Thebutton
TheButton JSC

5th Floor, SongDo Building, 62A Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City
Tel: 0767 101 909
Email: admin@thebutton.io
Website: www.thebutton.io

 
 

Contact Us

1900 1549