VinaData Blog

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ cloud server chuyên nghiệp) Bạn đang có nhu cầu thuê máy chủ Cloud Server?! Vậy bạn có biết những thắc mắc cơ bản mà...

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về CDN (Content Delivery Network) và các thành phần cấu tạo của hệ thống này trong bài viết sau.

Docker Community Edition (CE) là tên mới của phiên bản miễn phí từ Docker. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Docker CE lên CentOS 7...

CDN là một hệ thống máy chủ trên toàn cầu (số lượng tùy theo mỗi nhà cung cấp dịch vụ) làm nhiệm vụ lưu bản sao của các nội dung tĩnh bên trong...

Anycast là một phương thức xác định địa chỉ và định tuyến mạng, trong đó các yêu cầu gửi đến có thể được định tuyến đến nhiều vị trí hoặc “nút”...

Categories
Bookmark