Đăng nhập

Tạo SSH Key như thế nào?

SSH Keys được sử dụng để login vào server Linux, thay thế cho password. SSH là một cách login an toàn, hiêu quả. Để tạo một SSH key mới, thực hiện những step sau.

Step 1: Trên tab SSH Keys , click Create Key

Step 2: Nhập keyname và click button “Create Key”

Step 3: Download Key để lưu về máy trạm

Key mà bạn tải về là Private Key. Giữ private key an toàn để bảo vệ Cloud Servers của bạn.

Nếu bạn đã có Key, và muốn sử dụng key sẵn có của mình, hãy làm theo những bước sau.

Step 1: Trên tab “SSH Keys” , click chọn “Import Key”

Step 2: nhập Key Name Public Key → button “Import”

Comments

comments