Đăng nhập

Tạo live streaming như thế nào?

Việc tạo Live Streaming cần thực hiện 2 bước:

Step 1: Tạo Live CDN: Vinadata sẽ tạo một Live CDN gồm các node CDNs để phục vụ cho nội dung của bạn.

Step 2: Tạo Live Channel: Tạo một kênh để upload nội dung bạn muốn phát trực tiếp. Sau khi tạo thành công, VINADATA sẽ cung cấp cho bạn một link UPSTREAM, bạn sử dụng link này để upload nội dung bạn muốn phát trực tiếp.

Live Channel sử dụng Live CDN để phát nội dung của bạn đến người xem.

Step 1.1: Chọn Live Streaming tại mục CDN & Live Streaming

Step 1.2: Chọn Live CDN -> Create CDN

Selection_163.jpg

Step 1.3: Create New để tạo mới 1 Live CDN

Selection_164.jpg

CDN domain mới được tạo ra

Selection_165.jpg

Step 2.1: Chọn Live Channel -> Add new channel để tạo mới một kênh phát trực tiếp.

Selection_166.jpg

Điền thông tin vào :

Selection_167.jpg

  • Channel Name: Điền thông tin tên kênh
  • Apply to CDNs: Chọn Live CDN vừa tạo.

Step 2.2: Chọn Create New

Step 2.3: Sau khi tạo thành công, Vinadata sẽ cung cấp cho bạn thông tin sau:

Selection_168.jpg

  • URL upload: rtmp://upstream.vcdn.com.vn/publish?streamKey=NHb_PIJyAtlXymxsoYjA8g
  • Stream Name: dfp6rmy
  • Đây là 2 thông tin được sử dụng để bạn upload nội dung bạn cần phát trực tiếp.

Link view: http://pcm0eqwemd.vcdn.com.vn/hls/dfp6rmy/index.m3u8. Đây là thông tin bạn sẽ publish cho user của bạn xem nội dung.

Comments

comments