Tối ưu TLS cho các ứng dụng high-bandwidth

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Để bảo vệ các dữ liệu quan trọng cần được truyền qua môi trường Internet như thông tin khách hàng hay truy vấn tìm kiếm thì Netflix sử dụng nhiều cơ chế bảo mật, trong đó có giao thức TLS (Transport Layer Security) vinadata.vn – cung […]

Chi tiết »