Đăng nhập

Hướng dẫn cài đặt một máy chủ SFTP trên CentOS 7

Giới thiệu Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt và sử dụng một máy chủ SFTP trên CentOS. Trước khi bắt đầu tôi sẽ giaỉ thích một chút về SFTP là gì và sử dụng để làm gì. Hiện nay, hầu hết mọi người biết rằng chúng ta có thể sử dụng FTP cho […]

Chi tiết »