Persistent Volume trong Kubernetes Cluster Container

Persistent Volume là một Volume gắn rời được sử dụng trongVINADATA Cluster Container – VCC. Master Node trong Cluster Container sẽ quyết định attach volume này vào Slave Node nào trong Cluster. Khi một Slave Node remove khỏi Cluster, Volume sẽ được tự động attach sang Slave Node khác, đảm bảo dữ liệu trong Persistent […]

Chi tiết »

Deploy application trên Kubernetes Cluster Container

VINADATA Cluster Container – VCC là một giải pháp giúp bạn deploy các container based application một cách nhanh chóng. VINADATA cung cấp hướng dẫn tạo và deploy một application cơ bản. Step 1: Bạn tạo 1 file có tên nginx-rc.yaml với nội dung như sau, để deploy một application nginx phục vụ web

[…]

Chi tiết »

Tối ưu TLS cho các ứng dụng high-bandwidth

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Để bảo vệ các dữ liệu quan trọng cần được truyền qua môi trường Internet như thông tin khách hàng hay truy vấn tìm kiếm thì Netflix sử dụng nhiều cơ chế bảo mật, trong đó có giao thức TLS (Transport Layer Security) vinadata.vn – cung […]

Chi tiết »