Như thế nào thì được gọi là Load Balancer ‘thông minh’?

Trước đây chúng ta thường không chú ý nhiều đến Load Balancer (hệ thống cân bằng tải). Lí do là bởi các load balancer truyền thống có nhiệm vụ tương đối đơn giản như phân phối lưu lượng, SSL, chuyển dịch một vài nội dung,… và chúng hoạt động tương đối ổn định. Tất cả […]

Chi tiết »

Hướng dẫn deploy application trên Cluster Container

VINADATA Cluster Container – VCC là một giải pháp giúp bạn deploy các container based application một cách nhanh chóng. VINADATA cung cấp hướng dẫn tạo và deploy một application cơ bản. Step 1: Bạn tạo 1 file có tên nginx-rc.yaml với nội dung như sau, để deploy một application nginx phục vụ web

[…]

Chi tiết »