4 công cụ quản lý Cluster: điểm mạnh và điểm yếu (Phần 1)

Với các công cụ này, bạn có thể giám sát các điểm nút trong cluster, cấu hình các dịch vụ và quản trị toàn bộ server cluster. VINADATA – cung cấp dịch vụ cloud server, cdn, tape backup chuyên nghiệp Cơ sở hạ tầng dựa trên cloud server, container, microservices và nền tảng lập trình mới đang là […]

Chi tiết »

Bốn lớp trong kiến trúc ứng dụng Microservice

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Nhiều người bối rối và không thực sự cảm thấy rõ ràng về cái được gọi là microservice vinadata.vn – cung cấp dịch vụ cloud server, CDN, tape pickup chuyên nghiệp. Giới thiệu Nhiều hiểu lầm hay thất vọng về kiến trúc microservice đến từ sự thiếu […]

Chi tiết »

Uber triển khai Docker chạy cho MySQL như thế nào

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Mới đầu Uber sử dụng Puppet để triển khai và quản lý cấu hình cho khoảng 16 MySQL cluster. Dần dần thì thì Puppet không còn đáp ứng được tầm mức của Uber nữa. Và các thức tốt hơn là… vinadata.vn – cung cấp dịch vụ cloud […]

Chi tiết »