Đăng nhập
Xây dựng và triển khai ứng dụng bằng Drone CI, Docker và Ansible (Phần 4)

Xây dựng và triển khai ứng dụng bằng Drone CI, Docker và Ansible (Phần 4)

Tiếp theo các bài viết trước, chúng ta chốt lại series chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Drone CI vào các hoạt động của doanh nghiệp. VINADATA – dịch vụ cloud server, cdn, tape backup chuyên nghiệp Chạy thử nghiệm với phương pháp docker-compose Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách chạy các bài kiểm tra trong Drone CI dựa […]

Chi tiết »
Xây dựng và triển khai ứng dụng bằng Drone CI, Docker và Ansible (Phần 3)

Xây dựng và triển khai ứng dụng bằng Drone CI, Docker và Ansible (Phần 3)

Tiếp theo 2 bài viết trước, bài viết này tiếp tục việc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Drone CI – công cụ giúp đơn giản hóa và cải thiện quá trình đồng bộ hàng ngày được nhiều doanh nghiệp sử dụng. VINADATA – dịch vụ cloud server, cdn, tape backup chuyên nghiệp Chúng ta hãy cùng nói thêm về Ansible, Docker […]

Chi tiết »
4 công cụ quản lý Cluster: điểm mạnh và điểm yếu (Phần 1)

4 công cụ quản lý Cluster: điểm mạnh và điểm yếu (Phần 1)

Với các công cụ này, bạn có thể giám sát các điểm nút trong cluster, cấu hình các dịch vụ và quản trị toàn bộ server cluster. VINADATA – cung cấp dịch vụ cloud server, cdn, tape backup chuyên nghiệp Cơ sở hạ tầng dựa trên cloud server, container, microservices và nền tảng lập trình mới đang là […]

Chi tiết »