Bốn lớp trong kiến trúc ứng dụng Microservice

Giới thiệu Nhiều hiểu lầm hay thất vọng về kiến trúc microservice đến từ sự thiếu hiểu biết rõ ràng xoay quanh kiến trúc này. Ví dụ, nếu ai đó nghĩ rằng việc “container hoá” (containerizing) ứng dụng của họ […]

Chi tiết »