Hướng dẫn kết nối đến Cluster Container

VINADATA cung cấp một hướng dẫn chi tiết giúp bạn kết nối và deploy container application đến VINADATA Cluster Container – VCC. Step 1: Login vào Portal VINADATA, chọn Container Cluster Container. Step 2: Chọn Cluster cần xem thông tin. Step 3: Chọn Connect để kết nối đến Cluster Container. Step 4: Tại đây, nếu bạn sử […]

Chi tiết »

Bốn lớp trong kiến trúc ứng dụng Microservice

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Nhiều người bối rối và không thực sự cảm thấy rõ ràng về cái được gọi là microservice vinadata.vn – cung cấp dịch vụ cloud server, CDN, tape pickup chuyên nghiệp. Giới thiệu Nhiều hiểu lầm hay thất vọng về kiến trúc microservice đến từ sự thiếu […]

Chi tiết »

Uber triển khai Docker chạy cho MySQL như thế nào

(VINADATA – Cung cấp dịch vụ CDN chuyên nghiệp) Mới đầu Uber sử dụng Puppet để triển khai và quản lý cấu hình cho khoảng 16 MySQL cluster. Dần dần thì thì Puppet không còn đáp ứng được tầm mức của Uber nữa. Và các thức tốt hơn là… vinadata.vn – cung cấp dịch vụ cloud […]

Chi tiết »