Đăng nhập
Cấu hình VPN Site-to-Site như thế nào?

Cấu hình VPN Site-to-Site như thế nào?

Site-to-site VPN là một giải pháp cho phép kết nối những máy tính bên trong mạng private thuộc nhiều văn phòng ở xa với nhau, các kết nối này sẽ thông qua mạng internet. Client ko cần cài đặt các software client, client gởi nhận các gói tin TCP/IP thông qua VPN gateway. Step 1: […]

Chi tiết »